השבחת קרקעות

כדי למקסם רווח למשקיעי החברה ולקונים, ליימסטון מתחילה את הפרויקטים שלה מהשלב הראשוני ביותר של איתור קרקע אשר עשויה להתאים לחזון של החברה, ואנו פועלים להשבחת הקרקע על ידי העצמת זכויות בניה, שינוי תב”ע, והצפפת זכויות הבניה.
לצורך זה אנו פועלים עם מיטב משרדי האדריכלים, עורכי דין ומתכנני ערים.

לדוגמא: פרויקט ואדי סאליב בחיפה, בו החברה איתרה חטיבת קרקע בהיקף משמעותי בעלת תב”ע המאפשרת גמישות תכנונית רחבה ובאמצעות שינוי של תמהיל הדירות החברה הגדילה משמעותית את הצפיפות בפרויקט ופעלה לאישור תוספת זכויות ניכרת.
כיום, מתחם מרכזי בפרויקט בתהליכי היתרים לבניה ומתחם שני בתהליך נוסף של תוספת זכויות.